reveal
klik hier voor een orientatiegesprek

Aanpak

Something Els Sociaal in Business hanteert vier fasen om de kwaliteit in de transitie te bewaken.

Fase 1:

Luisteren en voelen: Wat is er aan de hand bij de organisatie of het bedrijf, de vraagsteller? Waar gaat het hier nu werkelijk om?

Fase 2:

Met de vraagsteller de werkelijke behoefte formuleren: Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie?

Fase 3:

Vervolgens samen stappen beschrijven om te komen van de huidige naar de gewenste situatie: Wat gaat men loslaten? Wat houdt men vast? Wat heeft men nieuw nodig? Met wie? Waar?

Fase 4:

In deze nazorgfase van de transitie vindt een eindevaluatie plaats. Op basis hiervan wordt in samenspraak bepaalt of er een afronding danwel een vervolgtraject noodzakelijk of gewenst is.