reveal
klik hier voor een orientatiegesprek

AanZet©!

De juiste groepsdynamiek binnen een groep kan mede bepalen of een groep succesvol is of niet. De spelvorm AanZet©! is een instrument dat wordt ingezet bij diverse vraagstukken om tot inzicht en oplossingen te komen. AanZet©! onderscheidt zich van andere instrumenten doordat het op ontspannen wijze de deelnemers bij hen bekende én onbekende kwaliteiten naar boven haalt en hen laat ervaren dat zij deze kunnen inzetten voor zichzelf en hun (werk)omgeving.

 

Kwaliteiten als bouwstenen
AanZet©! is een speelse manier om je eigen kwaliteiten beter te leren kennen en hét instrument om te komen tot inzicht en oplossingen voor (individuele) vraagstukken. (Kern)kwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren.  AanZet©! onderscheidt zich van andere instrumenten doordat het op ontspannen wijze bekende én onbekende kwaliteiten bij de deelnemers aanboort. Het laat hen ervaren dat zij deze kwaliteiten kunnen inzetten voor zichzelf en hun (werk) omgeving. De kwaliteiten staan geschreven op bouwstenen. Een deelnemer bouwt tijdens het spel letterlijk zijn kracht op. Meer informatie vindt u hier.

 

Zoekt u antwoorden op o.a. de volgende vragen?

 

  • Waar liggen de sterke en zwakkere kanten van mijzelf, mijn teamleden?
  • Hoe verdelen we de functies zo dat ieder tot zijn recht komt?
  • Op welke manier kan de onderlinge communicatie verbeterd worden?
  • Hoe vergroten we de kans op succesvolle samenwerking?

Reacties na het spelen van AanZet©!

“Leuke manier om snel met elkaar tot dieperliggende gesprekken over waarden te komen. De indeling van macro tot micro niveau was helpend en zorgt dat er veel variatie is in de beschreven dilemma’s.”

“Door deze methode werd er eens werkelijk goed doorgevraagd en kwamen er kwaliteiten boven die men niet van elkaar wist.”

” Je leert jezelf én de ander opnieuw of juist voor het eerst echt kennen. Ik vond het een hele waardevolle middag met een fijne sfeer en veel diepgang.”