reveal
klik hier voor een orientatiegesprek

Opdrachten

Something Els Sociaal in Business voert opdrachten uit voor een diversiteit aan opdrachtgevers. In zowel de profit als non-profit sector. Om u een indruk te geven staan hieronder enkele opdrachten vermeld.

 

 

Ontwikkeling Jeugd-en Jongerencentrum Elzenburg Vught

De gemeente Vught heeft in 2011 in het kader van haar accommodatiebeleid ervoor gekozen een op zichzelf staand centrum voor jeugd- en jongeren te ontwikkelen. Drie stichtingen voor jeugd- en jongeren in Vught gingen de uitdaging aan. Dit proces noopte de drie stichtingen tot het nemen van grote beslissingen. En was en is voor de ongeveer 200 vrijwilligers, een hele uitdaging en overgang. De grote meerwaarde van een dergelijk brede jeugd- en jongerenaccommodatie wordt door de organisaties gezien in de betere samenwerking en afstemming van activiteiten en programma’s. Om te komen tot een breed scala aan jeugd- en jongerenactiviteiten. Something Els Sociaal in Business heeft tot 2017 als tijdelijk voorzitter van het Bestuursorgaan gefunctioneerd. Zij neemt haar pet af voor de passie en inzet van de vrijwilligers in hun verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie. Meer info is te vinden op: www.facebook.com/elzenburg.

 

CZAV Wemeldinge

Secretaressecoaching-op-de-werkplek bij de Cooperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV) Ik kijk mee en coach het directiesecretariaat tijdens het werk. Ik stel vragen over het plannen van het werk, de omgang met de leidinggevenden en andere 'klanten' en het managen van tijd. De aanpassingen die nodig zijn, worden tijdens het werk gedaan. Indien nodig, adviseer ik een training of cursus om het secretariaat nog verder te helpen. Deze wordt opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan.

 

BCO Onderwijsadvies. Goed gastheerschap, hoe doe je dat?

Goed gastheer/-vrouwschap toont zich in klantvriendelijkheid, veiligheid en (persoonlijke) hygiëne. Wat houden deze begrippen in en hoe vertalen deze zich in de praktijk van een schoolomgeving. Door eigen inbreng en interactie van de deelnemers maakt ieder dit zich op eigen wijze eigen en neemt het mee naar hun eigen schoolomgeving.

 

Bestuur de Engelenburcht

Onderzoek naar de toekomst van de Engelenburcht - Juli 2015

Het bestuur van de Engelenburcht is in samenspraak met de Gemeente 's-Hertogenbosch een traject gestart waarin de bewoners van Engelen, Bokhoven, De Vutter en Haverleij hun visie kunnen geven op de functie en toekomst van buurthuis de Engelenburcht. Something Els Sociaal in Business heeft in opdracht van de Gemeente 's-Hertogenbosch in juli 2015 hiervoor het onderzoek voorbereid en uitgevoerd onder bewoners, vrijwilligers en gebruikers van De Engelenburcht.

 

Agrifood Capital 

Traject begeleiding werkprocessen AgriFood Capital - Juni 2015

De werkprocessen, de onderlinge werkverdeling en het maken van werkafspraken zijn tijdens deze opdracht geïnventariseerd, geanalyseerd en (opnieuw) vastgesteld. Hiermee is het mogelijk om de dynamische en complexe werkorganisatie van AgriFood Capital blijvend adequaat te ondersteunen. Het werk kan nu meer van secretarieel ondersteunend naar ondersteunend op inhoud gaan. www.agrifoodcapital.nl

 

Bestuursraad Engelen Bokhoven over visie Engelermeer

Visie avond Engelermeer – April 2015

De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft tijdens de visie avond in de Engelenburcht de verdere ontwikkeling van het Engelermeer gepresenteerd. De ideeën van deze avond worden meegenomen in het advies van Bestuursraad Engelen-Bokhoven aan de Stuurgroep Engelermeer. Realiseerbare ideeën waar voldoende draagvlak voor gevonden wordt, kunnen tot uitvoering komen. Dat kan ertoe leiden dat het bestemmingsplan aangepast gaat worden. Klik hier voor het verslag van deze avond.

 

Stichting de Vonk 

Aanscherping beleid Stichting De Vonk - September 2013

Stichting De Vonk heeft de vraag hoe het vigerende beleidsplan van de Stichting strategisch aangescherpt kan worden. Met name gezien de ontwikkelingen in de bisdommen en parochies en mede met het oog op het vertrek van de directeur in 2015. Het bestuur en staf van Stichting De Vonk heeft zich over thema’s als positionering, doelgroepenbeleid, versterking ma-werk, het toekomstig profiel van de organisatie en financiering gebogen.

 

  • BOSA partners
  • RiVu Bestuur
  • De Secretaressecoach
  • 's-Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs
  • Atelier Van Nature
  • New Generation University College Ethiopië via PUM
  • RaadSaam Raadkamer besprekingen
  • Fysio Engelen
  • Stichting Opus Leo
Logo Rivu
Logo Agrifood
Logo secretaressecoach
Logo 'sHertogenbosch ondernemend
Logo Van Nature
Logo Engelenburcht
Bestuursraad Engelen
Logo De Vonk
BOSA
Logo NewGeneration
logo_RaadSaam
Fysio Engelen
Medifitness
Elzenburg
Logo Opus Leo