Eenvoud organiseren in een team

Eenvoud organiseren is moeilijker dan het woord eenvoud doet voorkomen. Ik vergelijk het met het ontwerpen en inrichten van een multifunctioneel gebouw. Als je zo’n gebouw eenvoudig binnen kunt komen door één deur en je vindt snel je weg, dan is het een goed georganiseerd gebouw. Mensen vinden het fijn om er te zijn en komen er ook graag terug.

Voordat zo’n gebouw er eenmaal staat, zijn er veel hindernissen genomen. De eerste ideeën van de opdrachtgever moeten worden overgebracht naar de architect. Deze moet op zijn of haar beurt de eerste schetsen maken. Daarmee wordt een aannemer gezocht. Steeds moeten er ideeën en wensen worden overgebracht waarbij communicatie van cruciaal belang is. Komt de boodschap over zoals deze is bedoeld?

En dan begint de bouw. Kan het plan technisch worden uitgevoerd? Is er voldoende budget om onverwachte situaties op te lossen? Wat komt men allemaal tegen met het uitgraven van de grond of het plaatsen van de fundering? De fundering is te allen tijde het belangrijkste. Hierop worden immers de bouwstenen geplaatst.

In mijn werk met mensen vergelijk ik de mensen in een team met bouwstenen. Een solide fundament van een organisatie vraagt om een team van mensen dat hindernissen kan nemen. Wanneer zij op de juiste posities zitten en als zij in staat zijn of worden gesteld om met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen voor de hindernissen die zij tegenkomen, is werken in een team van mensen eenvoudig te organiseren. #eenvoudorganiseren #teamwork #beeldspraak #itissomethingels