LEIDERSCHAP EN INNOVATIE

Leiderschap en innovatie trekken samen op binnen en buiten de gebaande paden. Immers, de dagdagelijkse gang van zaken heeft zorg en aandacht nodig en tegelijkertijd moeten er ook experimentele zaken op de agenda staan. Hoe doe je dat?

Een van de manieren hiervoor is bestaande patronen te doorbreken. Hoe doe je dat? Door creatief te denken en te doen.

Hiervoor zijn verschillende methodieken, zowel online als offline, beschikbaar.

Meer hierover weten? Ik bel je graag!